Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

ΒΑΛΤΕ ΚΟΛΥΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΛΑ: Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ. ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ

Στη δημοσιότητα έδωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Δημήτρης Σιούφας το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Βουλής του οικονομικού έτους 2009, το οποίο συζητείται αύριο στην Ολομέλεια μαζί με τον απολογισμό δαπανών του Κοινοβουλίου του 2007.
Το σχέδιο προβλέπει αύξηση 4% στην κύρια βουλευτική αποζημίωση σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική.
Οι δαπάνες του προϋπολογισμού της Βουλής για το οικονομικό έτος 2009 έχουν ως εξής:
α) Πληρωμές για υπηρεσίες: 196 εκ. ευρώ
β) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού: 9,3 εκ. ευρώ
γ) Πληρωμές μεταβιβαστικές: 12,3 εκ. ευρώ
δ) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες: 2 εκ.ευρώ
ε) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ: 2 εκ.ευρώ
Όσον αφορά τις πιστώσεις για τις βουλευτικές αποζημιώσεις ο προϋπολογισμός προβλέπει αναλυτικά:
α) 27, 7 εκ. ευρώ για την βασική βουλευτική αποζημίωση, έναντι 26,5 εκ. ευρώ το 2008. Η αύξηση οφείλεται στην εισοδηματική πολιτική
β) 5,7 εκ. ευρώ για την αποζημίωση των βουλευτών που συμμετέχουν στα τμήματα των διακοπών της Βουλής, έναντι 5,4 εκ. ευρώ το 2008. Η αύξηση οφείλεται στη σύσταση νέων Επιτροπών και στη διεύρυνση του έργου της Επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής
γ) 9,2 εκ. ευρώ έναντι 8,8 εκ. ευρώ το 2008. Η διαφορά οφείλεται στην εισοδηματική πολιτική
δ) 272.700 ευρώ για την καταβολή επιδόματος βάσει της οικογενειακής κατάστασης των βουλευτών. Το αντίστοιχο ποσό το 2008 ήταν 265.000 ευρώ.
ε) 2,1 εκ. ευρώ για έξοδα κίνησης, ίσο με το ποσό που δαπανήθηκε το 2008
στ) δεν προβλέπεται καμία δαπάνη για εισφορές σε διάφορους ασφαλιστικούς φορείς των βουλευτών, λόγω κατάργησης του επαγγελματικού ασυμβίβαστου βάσει της πρόσφατης συνταγματικής αναθεώρησης. Το 2008 η Βουλή είχε καταβάλλει 1 εκ. ευρώ για την κάλυψη της κύριας επικουρικής και λοιπής ασφάλισης των βουλευτών.
Πέραν των δαπανών για τους «300» ο προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις ύψους 13,6 εκ. ευρώ για την αποζημίωση των συνεργατών των βουλευτών. Το 2008 οι αντίστοιχες δαπάνες έφταναν τα 8,8 εκ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται στην απασχόληση και δεύτερου επιστημονικού συνεργάτη από κάθε βουλευτή, σύμφωνα με απόφαση της Βουλής.
Ο προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνη για την κινητή τηλεφωνία των βουλευτών ύψους 565.000 ευρώ, έναντι 760.000 ευρώ πέρυσι. Η μείωση οφείλεται στον διακανονισμό που επέτυχε το προεδρείο της Βουλής με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
Ακόμη δαπάνη 7,4 εκ. ευρώ προβλέπεται για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, έναντι 8,3 εκ. ευρώ το 2008. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στον επανακαθορισμό των ατελειών σταθερής τηλεφωνίας των βουλευτών και των ευρωβουλευτών.
Μείωση δαπανών έναντι του 2008 προβλέπεται και για λοιπές μισθώσεις που αφορούν την διαμονή βουλευτών σε ξενοδοχειακές δαπάνες. Ειδικότερα ο προϋπολογισμός προβλέπει 2,6 εκ. ευρώ για το 2009 έναντι 3,3 εκ. ευρώ το 2008 για αυτή την κατηγορία δαπανών.
Μειωμένες εμφανίζονται επίσης οι δαπάνες που αφορούν τις επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών. Για το 2009 το συγκεκριμένο κονδύλι είναι 2,8 εκ. ευρώ, έναντι 3,5 εκ. ευρώ το 2008.
Για το 2009 προβλέπεται επίσης κονδύλι ύψους 6.249.000 ευρώ, για συντήρηση και επισκευή του κεντρικού και των ενοικιαζόμενων κτιρίων της Βουλής, για ανακαίνιση χώρων της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, του Καπνεργοστάσιου, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στη Βουλή, φωτισμό του Μεγάρου, κ.α.
Ακόμη εμφανίζονται αυξημένες οι «ειδικές αμοιβές» του Κοινοβουλίου οι οποίες φτάνουν τα 4,1 εκ. ευρώ έναντι 3,2 εκ. ευρώ το 2008. Η αύξηση οφείλεται στη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής, στην έναρξη της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού και στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης του κοινοβουλευτικού έργου της Βουλής.
Σημειώνεται ότι το ΚΚΕ δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό της Βουλής, λόγω της διαφωνίας του με την αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης, έστω και στο επίπεδο της εισοδηματικής πολιτικής.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ