Ο Παππάς Βασίλης ο νέος Πρόεδρος του Συλλόγου < ΔΗΜΗΤΡΑ> Αιγινίου.
Βασίλης Παπάς – Πρόεδρος
Δημήτρης Βούρας – Αντιπρόεδρος
Φωτεινή Καζά – Γραμματέας
Βασιλική Σπάστρα – Ταμίας
Άννα Κιοσσέ – Ενδυματολόγος
Κώστας Πετκόπουλος – Μέλος
Κωνσταντία Κωντούλη – Μέλος