Όπως και τα περισσότερα πράγματα στην ζωή, έτσι και η οικονομία ξεκινάει από το σπίτι...
Τα ελάχιστα δυνατά «μέτρα» να παίρναμε για να περιορίσουμε τις σπατάλες σε ενέργεια και ύδρευση θα είχαμε ήδη εξοικονομήσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό ετησίως.