Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

ΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ

ΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ....
ΒΑΡΙΔΙ Ο ΡΟΥΣΟ...ΑΛΛΑ ΔΙΠΛΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ
ΦΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΟ, 1,5 ΕΚ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ!!!