Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

Τις εκπτώσεις περιμένουν οι έμποροι όσο και το καταναλωτικό κοινό

Οι εμπορικές επιχειρήσεις στηρίζουν πλέον όλες τις ελπίδες τους για ανάκαμψη και ρευστοποίηση των εμπορευμάτων τους στις χειμερινές εκπτώσεις, που αρχίζουν την ερχόμενη Πέμπτη. Αν λάβουμε υπόψη ότι σε άλλεσ ευρωπαικέσ χώρεσ όπωσ η Αγγλία, που έφτασαν να κάνουν εκπώσεισ ψσ 90% ελπίζουμε ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί κι εδώ με μεγάλεσ εκπώσεισ και προσφορέσ...ΙΔΩΜΕΝ