Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ θα θα θα θα, θαθαθαθα θαθα θα θα θα θα! ΘΑ ΘΑΘΑΘΑ  ΘΑ ΘΑΘΑΘΑΘΑΘΑΘΑ. ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑΘΑ. ! ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ; ΘΑ;;;;; ΘΑ ΘΑΘΑ ΘΑΘΑΘΑΘΑ ΘΑ ΘΑ!!!! ΘΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΘΑ ΘΑΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ....
και ο λαός απαντά...
χα χα χα ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑ ΧΑ χα χα χα