Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Ολιμερίς το χτίζανε το βράδι γκρεμιζόταν... τι είναι;;;;

Όχι βέβαια την ταβέρνα "ΟΛΙΜΕΡΙΣ" του φίλου μου του Χρήστου απ τον Σταθμό, αλλά για το έργο των ανθρώπων που κάνουν αντιπολίτευση στον Σάββα Χιονίδη...
Ά ρε Γιώτη...
Ά ρε Νίκο...
Ά ρε Άρη...
Ά ρε Στέργιο...
Ά ρε Γιωρίκα τεμέτερον παιδά...

ΓΑΜ ΤΗ ΜΑΝΑ ΤΟ ΑΛΕΥΡΑ
ΠΟΥ ΕΣ ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΑΑΑΑΑΑΑ