Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Γκρεμίστε ρε γ@ιδούρια τα διόδι@ κι όχι τις ...γέφυρες!!!
Η γέφυρα πάντα έφερνε στους αποκομμένους της κοινωνίας τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ....
Όταν γκρεμίζεις γέφυρα, γκρεμίζεις πολιτισμό!

ker@ilidis