Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Βουλιάζει καθημερινά από κόσμο το εκλογικό κέντρο του Δημήτρη Ζαφείρη στο Αιγίνιο


Ο Δημήτρης Ζαφείρης συνομιλεί καθημερινά με τους υποψήφιους
συμβούλους και τους δημότες που γεμίζουν το εκλογικό κέντρο με την παρουσία τους, και τους ζητά να υπερασπιστούν το μεγάλο έργο της παρά-
ταξής τους να το προβάλλουν και να μην επιτρέψουν σε κα-
νέναν να το αμφισβητήσει ή να το μειώσει... «Υπερασπιστεί-
τε και προβάλλετε αυτό το έργο, που άγγιξε κάθε δημότη της Βόρειας Πιερίας.
Βγείτε μπροστά, συνομιλήστε με τον συμπατριώτη μας,
δεχθείτε το «μπράβο» και την ευχή του, ακούστε όμως και
την κριτική του.
Δώστε τη μάχη με επιχειρήματα, δύναμη και αυτοπεποί-
θηση» είπε χαρακτηριστικά.
Ζητώ απ’ όλους εσάς, τους συνεργάτες μου και
τα νέα πρόσωπα που συμπορεύονται μαζί μας, να γίνει αυ-
τός ο χώρος η αφετηρία για έναν
όμορφο αγώνα.
Αγώνα με Ήθος, αλλά και με Αποφασιστικότητα…

Έχετε ένα ισχυρό όπλο στα χέρια σας: Το μεγάλο έργο αυ-
τής της παράταξης σε όλα τα επίπεδα…
Δώστε τη μάχη με επιχειρήματα, δύναμη και αυτοπεποί-
θηση…
Συγκρουστείτε, αν χρειαστεί, και μην επιτρέψετε σε κανέ-
ναν να αμφισβητήσει ή να μειώσει το αποτύπωμα που αφή-
νει αυτή η παράταξη σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό...
Αυτό το αποτύπωμα και τα ίχνη που αφήνει πίσω της η με-
γάλη μας παράταξη είναι ο οδηγός όλων μας για τη νέα Νί-
κη…
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που ανταποκρι-
θήκατε στο ανοικτό προσκλητήριο της παράταξής μας… αλλά και όλους εσάς που
επιλέξατε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι…

ΝΑ ευχηθώ καλό αγώνα σε όλους μας…
ΕΝΑΝ αγώνα που θα είναι ωραίος,
αλλά και κοπιαστικός…
Στο τέλος όμως θα μας βρει  νικητές…
Σας ευχαριστώ…»

Γραφείο τύπου και ενημέρωσης