Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Το καλό πάντα κερδίζει......
Το κακό κερδίζει πρόσκαιρα κι ύστερα και πάλι νικάει το καλό....
Έτσι είναι η ζωή...