Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ

Ο καλύτερος ζωγράφος της γης δεν μπορεί να ζωγραφίσει το καλύτερο χαμόγελο της γης, γιατί απλά το χαμόγελο δεν ...αντιγράφεται.

ker@ilidis