Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Στον Κορινό θα γίνει χαμός....
Θα ξεσκίσει ο ...ΧΙΟΝΙΔΗΣ!!!!
ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ
Κι ύστερα θα κερδίσει....
Στα δώρα που θα του κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι και το χτίσιμο της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ.....
ΧΑ ΧΑ ΧΑ
Κι ύστερα κι ύστερα;;;;
Μα δεν υπάρχει ύστερα.....