Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΌΤΑΝ Η ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΦΕΙ.......

Όταν η ΜΙΝΑ η ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ γράφει, τότε οι λέξεις γίνονται τραγούδι.
Κάθε στοίχος της και μια εικόνα.
Κάθε λέξη της ομορφιά.
Κάθε ποίημα της ανάσα ζωής....

ker@ilidis