Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΦΑΓΑΝΕ ΤΟΝ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟ (Νο 2 ΚΑΙ... ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΑ) ΟΡΙΣΤΕ ΚΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΗΘΕΛΑΝ ...ΓΛΑΣΤΡΑ ΦΟΥΝΤΩΤΗ ΟΙ πωρηνΚΟΠΡΙΤΟπασόκοι....!!!!

ΝΑ ΤΙ ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙ ΤΕΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ....
Στις 29 / 8 του τα πήραν όλα ΠΙΣΩ οι ΚΟΠΡΙΤΕΣ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του ΒΡΩΜΟπρωηνΠΑΣΟΚ...
------------------------------------------------------------------------------
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5/19-6-2014
KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»
Άρθρο 3
Στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο ΚΟΥΚΟΔΗΜΟ
αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν:
1. Στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
2. Στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κ.λπ.
Όλες οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Κουκοδήμο, με το παρόν άρθρο, ασκούνται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από αυτόν.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114/29-8-2014
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 53
1. Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, υπαγόμενο στον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για:
α) την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, και των προγραμμάτων εφαρμογής του κ.λπ.
2. Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, υπαγόμενο στον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για:
α) τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς σε πολιτικές διά βίου μάθησης και προγράμματα μη−τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους και ενήλικες κ.λπ.