Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΠΙΕΡΙΑΣ
Ο 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
με 
Γενικό Γραμματέα του
ΤΟΝ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΥΓΩΝΗ