Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

O ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ

Πάντα ο Ευγένιος κοντά στον λαό.
Πάντα σε εκδηλώσεις πολιτισμού, αθλητισμού, ακόμη και ανησυχίας!
Ά ρε Ευγένιε λεβέντη....

ker@ilidis