Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΜΑΓΑΖΑΤΩΡ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

Καλή επιλογή η επιλογή του ΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ στην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Κατερίνης.
Έτσι δεν είναι;
Ο Γιώτης ξέρει να δουλεύει αυτό το κομμάτι, για να δουν κάποιοι και την καθαριότητα που πρέπει να έχει η πόλη σε σχέση με τους επαγγελματίες της ...πόλης!
Αυτό κάποιοι νωρίτερα ποτέ δεν το έπιασαν.
ΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.
Εκείνος είναι επιτυχημένος μαγαζάτωρ του κέντρου Κατερίνης και ξέρει...
Τα περισσότερα σε λίγο....
Θέλετε να δείτε ακριβώς τι του χρέωσε ο Σάββας;
να....
Ο Παναγιώτης Αθανασιάδης ανέλαβε την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου, καθώς και την εκπόνηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών, καθώς και την ευθύνη καθαρισμού των ακτών.

ker@ilidis