Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

H ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ....

Έ ναι...
Είναι η Σοφία της Πιερίας γεμάτη πλέον με σοφία.
Λέτε η σοφία αυτή, να την έχει εκεί στην επιτυχία;
Σίγουρα κοντά της θα πάει. Κι ύστερα μπορεί να την συναντήσει κι όλας.
Κι αν την συναντήσει, σίγουρα θα είναι αυτό καλό και για μας.

ker@ilidis