Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Η Αυτού Υψηλότης αρχηγός της υπΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ Αντιπολιτεύεσεως της Κατερίνης Ν. Μ. Μακρίδης

Όσοι υποτιμούν τον αρχηγό της ...υπΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ του Δήμου Κατερίνης Νικολάου Μακρίδη του Μιχαήλ, σφάλουν.
Να το δείτε...
Θα το δείτε...
Οσονούπω και εφάπαξ....
χα χα χα

ker@ilidis