Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Δρούγκας και Καλτζίδης το δίδυμο των αστεριών στη ΔΕΥΑΚ;;;;

Το καλύτερο δίδυμο στις Δημοτικές Επιχειρήσεις και στα Προεδροαντιπροεδριλίκια είναι εκείνο της ΔΕΥΑΚ....
Να δείτε που αυτή η θητεία της ΔΕΥΑΚ θα είναι έκπληξη.
ΦΩΤΗΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ - ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ.
Πρόεδρος κι Αντιπρόεδρος.....
Από κέφι, σούπερ.
Από όρεξη και προσφορά, επίσης.
Από καθαρότητα;;;
Από ...ομορφιά;;;

ker@ilidis