Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Ο Ψαράς Αντιδήμαρχος ...καθαρίζει για πάρτι μας στην Κατερίνη

Ο Αντιδήμαρχος με τον κολλητό του Γιώργο Κουθουρίδη τον ...Παραλίας άρχοντα των ...ψαριών
Σε καλό δρόμο είναι ο ΓΙΩΤΗΣ ο ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.....
Βέβαια το μαγαζί είναι καθαρό, εξ ονόματος.
Όμως ο "Ψαράς" λόγω του ότι ξέρει από λαό, δε μασάει....
Δεν μασάει και καθαρίζει για πάρτι μας....

ker@ilidis