Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Μην αφήνεις το μοναδικό για τους συνηθισμένους, μέγα λάθος....


Ζητάς μέσα στα συνηθισμένα να ζήσεις το μοναδικό κι αφήνεις το μοναδικό για τους συνηθισμένους.

ker@ilidis