Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Μεγάλο του έργο ως Βουλευτίς ήταν η παραχώρηση στην εταιρία των δρόμων. Να γιατί πληρώνουμε ΔΙΟΔΙΑ στο ΑΙΓΙΝΙΟ... Δεν ξεχνώ...

Ήταν ένας από τους τέσσερις που ψήφισαν για τα διόδια σαν ήταν βουλευτίς...
Αυτός, ο Γιώγος, ο Παπαγεωργίου και η ....Βαγγέλτς!
Έτσι για να μην ξεχνάμε, γιατί πληρώνουμε διόδια στο Αιγίνιο.
Μεγάλο του έργο ως βουλευτίς ήταν η παραχώρηση στην εταιρία των δρόμων καθώς τότε ήταν και εισηγητής στο επίμαχο νομοσχέδιο. Να γιατί πληρώνουμε ΔΙΟΔΙΑ στο ΑΙΓΙΝΙΟ... Δεν ξεχνώ...

ker@ilidis