Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Δεν γούσταραν Αντιδημαρχιλίκια ή Προεδριλίκια της μαμαλίκας.....

Οι λεβέντες του Δήμου της Κατερίνης.
Γιώργος Ίτσιος και Αλέκος Γιουμίδης.
Και ύστερα το χάος.
Τα παιδιά αυτά, ο ένας προσφέρει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Δήμου Κατερίνης κι ο άλλος εκεί που γούσταρε να είναι πάντα.
Εκεί που ήξερε πως θα πετύχει.
Δεν γούσταρε Αντιδημαρχιλίκια μήτε Προεδριλίκια της μαμαλίκας.
Τώρα είναι στα πάρκινκ και γουστάρει.
Λέει πως θα κάνει πολλά.
Για να δούμε τι θα κάνει....

ker@ilidis