Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Ο Σάββας και Κυρ Σάββας κι αφέντης Τσουτσουοομύτης κι η Κούλα του ...Χαμπίπ

Η αλήθεια να λέγετε. Δύσκολα τα πράγματα για τον Σάββα Χιονίδη, καθώς και να θέλει να παράξει έργο, πλέον με την κρίση, δεν το μπορεί.
Και πάλι καλά, σε αυτά που κάνει.
Λίγα, όμως απ το ντίπ; Καλή κι η Κούλα του ...Χαμπιπ!

Ker@ilidis