Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΝΑ ΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ...ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!!!!

Τα σχολεία της Κατερίνης σε δίκτυο οπτικών ινών
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 η διασύνδεση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Κατερίνης με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η διασύνδεση υλοποιήθηκε μέσω κυκλώματος υπερυψηλής ταχύτητας (1 Gbps) του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» (www.syzefxis.gov.gr), το οποίο εκτός των δικτυακών αναγκών των σχολείων καλύπτει επίσης και ανάλογες ανάγκες των υπόλοιπων δημοσίων κτηρίων της πόλης.
Με τη διασύνδεση αυτή θα παρέχεται πλέον πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο σε 36 σχολεία, στα οποία καταλήγει οπτική ίνα του Μητροπολιτικού Δικτύου. Η σύνδεση προσφέρεται ατελώς για τα σχολεία και λειτουργεί σε υπερυψηλή ταχύτητα (άνω των 100 Mbps). Η ταχύτητα αυτή καλύπτει με απόλυτη επάρκεια τις ανάγκες πρόσβασης των σχολείων σε εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει στα σχολεία το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr).
Η διασύνδεση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία μηχανικών
·         του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (www.cti.gr) και των Υπευθύνων (Βασίλειος Ζήσκος, Δημήτριος Κοτανίδης) του Κε.Πλη.Νε.Τ. Πιερίας (dide.pie.sch.gr/plinet) που εργάστηκαν για λογαριασμό του ΠΣΔ
·         του ΟΤΕ που εργάστηκαν για λογαριασμό του Δικτύου «Σύζευξις».
Η δράση διασύνδεσης σχολείων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο  Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύνδεση Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
Την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 συνδέθηκαν στο δίκτυο οπτικών ινών οι δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πιερίας.
Σύνδεση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Σύνδεση Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Σύνδεση Σχολείων Κατερίνης
Τα πρώτα σχολεία, του Δήμου Κατερίνης, που συνδέθηκαν στο δίκτυο οπτικών ινών την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 είναι:
·         6ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης
·         4ο Γυμνάσιο Κατερίνης
·         4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης
Έως το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ευελπιστούμε ότι θα συνδεθούν και τα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου Κατερίνης που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.


Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Πιερίας
(Κε.Πλη.Νε.Τ. Πιερίας)