Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Νίκος ο Μακρίδης θα την κάνει την κίνηση....
Και δεν θα είναι αυτή που εσείς όλοι πιστεύετε...
Και θα πάθετε και την πλάκα σας...

ker@ilidis