Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Τα Ποντιακά έρχονται ευθεία στους αιώνες από τα Αρχαία Ελληνικά και ομιλούνται ακόμα και σήμερα.

Πόντος....
Ο Πόντος είναι Ελλάδα.
Ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι ζωντανή ιστορία.
Ο Πόντος ζει ...Ελλάδα!!!
Οι Πόντιοι έρχονται ευθεία στους αιώνες με το Ελληνικό γονίδιο.
Τα Ποντιακά έρχονται ευθεία στους αιώνες από τα Αρχαία Ελληνικά και ομιλούνται ακόμα και σήμερα.
Ελλάδα, Πόντος, Ποντιακά, Ιστορία, Αγάπη....
Ποντιακός Ελληνισμός κι αλήθειες που πρέπει να τις φωνάζουμε κι όχι να τις ...ψιθυρίζουμε!!!

ker@ilidis