Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Ώ άντρες Αθηναίοι, ή καλύτερα ώ άντρες Διολύμπιοι....

Ο φίλος μου ο Στέργιος ο Τόκας κάτι έχει στα σκαριά....
Ποιος μπορεί να καταλάβει τι εννοώ.
Εννοώ βέβαια πολιτικό κάτι. ΈΤΣΙ;;;;
Για να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε αδέρφια, ώ άντρες Αθηναίοι. Ή καλύτερα ώ άντρες Διολύμπιοι.....

ker@ilidis