Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Ά, μωρέ δήθεν πολιτικοί και δήθεν ...Έλληνες!!!!

Αλήθεια ή ψέμα;;;
Η δημοκρατία στην χώρα μας μετανάστευσε στο εξωτερικό;
Ά, μωρέ Έλληνες...
Ά, μωρέ δήθεν πολιτικοί και δήθεν ...Έλληνες!!!!

ker@ilidis