Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Πάει κι αυτός.... Παντρεύτηκε...!!! Ά, ρε Αποστόληηηηηηηηη

Ο Λάγιος, το τελευταίο οχυρό του εργένη, έπεσε!!!!
χα χα χα
Ναι, αλήθεια είναι.
Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του την Άννα...
Την Άννα από την Εξοχή...
Να ζήσετε αδερφέ και να ευτυχίσετε...
Ότι καλύτερο για σένα ευχή μου....

ker@ilidis