Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ο Θείο Χάρης ο Κρεοπωλίδης του ποδοσφαίρου, της Γλατάσαραϊ και του Πιερικού μου

Bizim Haris, ή αλλιώς ο Δικός μας Χάρης....
Να τι έγραψαν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, περί του Δικού τους Χάρη, της Γαλατάσαράι....
Κι ήρθε εδώ.
Και πρόσφερε.
Και ο τόπος μου, είναι γεμάτος από παιδιά του.
Που τα έμαθε ποδόσφαιρο και τα έμαθε και να είναι άνθρωποι.
Που τον αγαπούσαν πολύ.
Που τα αγαπούσε πολύ.
Ο Δικός μας Χάρης...
Ο Δικός μας θειοχάρης!!!!!

ker@ilidis