Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Οι Βουλευτές, οι Δήμαρχοι φίλε μου Λαγδάρη και οι ...γυναίκες, πρέπει να προσέχουν τις περιφέρειες τους!

Ο Λαγδάρης, δεν ξέρω τι κάνει, μα είναι αόρατος πλέον.
Κρύβεται....
Και δεν ξέρω τι παίζει.
Δεν τον βλέπω πουθενά, εκτός από τα πρωγιά, εκεί στο καφέ της Πλατείας, που παίρνει τον καφέ του σε πλαστικό κι ορμάει στην περιφέρεια του.
Και ξέρε κι αυτό φίλε μου καλέ.
Οι Βουλευτές, οι Δήμαρχοι και οι ...γυναίκες, πρέπει να προσέχουν τις περιφέρειες τους!
Κι εκείνος για να κρύβεται, μάλλον φοβάται μη και μείνει στο ξέφωτο ακάλυπτος και φάει τη σφαίρα.
Αμήν και ΒρΟΥΣΤ!!!!
ΧΑ ΧΑ ΧΑ

ker@ilidis