Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Ποιες γυναίκες της Πιερίας μπορούν να πετύχουν σε....

Εξαιρώ βέβαια τις νυν. Δηλαδή την Κυρία Σοφία Μαυρίδου
Γυναίκες επιτυχημένες του τόπου μου, που θα μπορούσαν να πάνε και στην πολιτική τέλεια....
Και να κερδίσουν και να προσφέρουν και να πετύχουν...!!!!!!
  • Ελένη Ντούφα - Μανώλα
  • Βαγγελίτσα Πατέρα - Παπά
  • Ευαγγελία Ξυπτερά - Λάμπρου
  • Φωτεινή Φλογέρα
  • Ευαγγελία Μόχλα
  • Δήμητρα Μπετάκη - Μπατσίλα
  • Μαρία Μίχου
  • Τόλη Αμβροσιάδου
Βέβαια εξαιρώ τις νυν. Τις υπάρχουσες. Δηλαδή Σοφία Μαυρίδου, Πόπη Τζουμέρκα, Μπέτυ Σκούφα κλπ κλπ

ker@ilidis