Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Αν το κουράσεις θα μάθεις ή θα ξέρεις

Κάποιους Σοφία μου να τους προσέχεις περισσότερο...
Δεν σου λέω ποιους.
Απλά, αν το κουράσεις, θα ξέρεις....
Τους ξέρεις...

ker@ilidis