Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

"Πρωτοβουλία για τα stage απο τον σύλλογο εφοριακών υπαλλήλων Ημαθίας - Πέλλας - Πιερίας"

Σάββατο, 25 Οκτώβριος 2008

"Συνάδελφοι, το παρόν κείμενο αποτελεί μια πρωτοβουλία νέων εφοριακών υπαλλήλων, μελών του Συλλόγου Ημαθίας Πέλλας Πιερίας.
Σκοπός μας είναι να συγκεντρωθούν εντός μηνός, όσο το δυνατό περισσότερες υπογραφές συναδέλφων που να συμφωνούν με το κείμενο, από όλες τις ΔΟΥ της χώρας και να κοινοποιηθεί άμεσα όπως ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ...
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα, που προέκυψε από την επικείμενη ανανέωση των συμβάσεων STAGE, μεριμνήστε για την συγκέντρωση των υπογραφών το συντομότερο δυνατόν.
Μόλις πρόσφατα μάλιστα προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα STAGE στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για 120 θέσεις, γεγονός που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, ενώ στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρόκειται να ξεκινήσει η ακρόαση για την εφαρμογή ή μη των Κοινοτικών Οδηγιών που αφορά στην τακτοποίηση των συμβασιούχων και η επέκταση του ΠΔ164/2004 .
Προς : Όλες τις Δ.Ο.Υ.Με αφορμή την επικείμενη ανανέωση των συμβάσεων stage στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι εφοριακοί υπάλληλοι δηλώνουμε την αντίθεση μας σ’ αυτό.
Η ανανέωση των συμβάσεων stage εγκυμονεί τον κίνδυνο της μονιμοποίησης τους στις Υπηρεσίες που απασχολήθηκαν. Τα άτομα που απασχολούνται μ’ αυτές τις συμβάσεις δεν υπάγονται στον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και δεν διέπονται από την υποχρέωση της εχεμύθειας, με αποτέλεσμα να μην διώκονται πειθαρχικά και να υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του φορολογικού απορρήτου.
Εξάλλου σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο της Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ. , τα άτομα με Stage απαγορεύεται να εξυπηρετούν άμεσα το συναλλασσόμενο κοινό, ενώ ο υπάλληλος που τους παραχωρεί τον κωδικό εισαγωγής του στο ΤΑΧΙΣ ελέγχεται υπηρεσιακά. Σε πολλές επαρχιακές ΔΟΥ, ωστόσο, λόγω του έντονου προβλήματος της έλλειψης προσωπικού, τα άτομα με stage και εξυπηρετούν άμεσα το κοινό και εισάγονται στο σύστημα με τους κωδικούς των υπαλλήλων.
Η προϋπηρεσία που αποκτούν τα άτομα που απασχολήθηκαν με stage στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τους δίνει 50% προσαύξηση στο σύνολο της εμπειρίας που θα συγκεντρώσουν, γεγονός άδικο για τους λοιπούς συμμετέχοντες στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, μια και η επιλογή των ατόμων αυτών δεν έγινε με αξιοκρατικά κριτήρια.Η πρόσληψη και απασχόληση ατόμων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες απαιτούμε να γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά τις κείμενες διατάξεις. Μια πρωτοβουλία μελών του Συλλόγου εφοριακών υπαλλήλων Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας
Ακολουθούν συνημμένα πίνακες υπογραφών εφοριακών υπαλλήλων από όλες τις ΔΟΥ της χώραςΚΟΙΝΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γραφείο κ. Υπουργού,Υπουργείο Οικον.& Οικονομικών Δ/νση (Δ2),Υπουργείο Απασχόλησης,Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης,ΠΟΕ-ΔΟΥΤους τοπικούς Συλλόγους εφοριακών υπαλλήλωνΠίνακας επισυναπτόμενων υπογραφών στο έγγραφο της πρωτοβουλίας μελών του Συλλόγου εφοριακών υπαλλήλων Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας"http://omadaneoneforiakon.blogspot.com