Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

63 προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2009.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις χρόνου και έργου 63 ατόμων μέσα στο 2009. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η πρόσληψη 42 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου μέχρι 8 μήνες και 21 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Αναλυτικά, οι προσλήψεις έχουν ως εξής:

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2

ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 3

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 15

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ μέχρι 8 μήνες άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (πλην ανταποδοτικών)

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2

ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ άρθρου 6 του Ν. 2527/97