Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "Ο ΛΑΣΠΟΥΤΙΝ"

ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΣΠΗ....
Η ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ ΛΑΣΠΗ....
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ "Μακιαβελιεφ"