Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Πιστοποίηση της Ν.Α. Πιερίας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429

Με ένα νέο πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 επισφραγίστηκε και φέτος η ποιότητα των υπηρεσιών και η επάρκεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας αναφορικά με την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα. Το νέο πιστοποιητικό, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο κατά το πρότυπο ISO 9001:2000, για το οποίο η Ν.Α. Πιερίας πιστοποιήθηκε την περυσινή χρονιά και επιθεωρήθηκε επιτυχώς για την τήρησή του και φέτος, αποδεικνύουν το υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό της Νομαρχίας καθώς και την ετοιμότητά της τόσο για την άμεση αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ 2007-2013), όσο και για την προώθηση με ταχύτατους ρυθμούς του αναπτυξιακού της έργου.
Τα πιστοποιητικά καλύπτουν τις διευθύνσεις και υπηρεσίες της Ν.Α. Πιερίας που εμπλέκονται στο σχεδιασμό υλοποίησης, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την υλοποίηση των Κοινοτικών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και ειδικότερα τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Σχεδιασμού – Προγραμματισμού –Ανάπτυξης και Οικονομικών Υπηρεσιών.
Τα σύγχρονα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης που εφαρμόζει η Νομαρχία Πιερίας στοχεύουν στη διαφάνεια, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της και την όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.