Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί –Γονείς παιδιών με Αναπηρία

Ερώτηση του βουλευτή Πιερίας Κώστα Κουκοδήμου προς την υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Θέμα: Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί –Γονείς παιδιών με Αναπηρία
Κυρία υπουργέ,
Μέχρι σήμερα και παρά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και παρά το γεγονός, πως από την πλευρά της η Πολιτεία δείχνει να αντιλαμβάνεται, να συμμερίζεται και να κατανοεί τις εμφανείς και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γονείς παιδιών ΑμΕΑ δεν έχει λάβει ουσιαστική μέριμνα για την προστασία αυτών και δη εν προκειμένω για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς γονείς με παιδιά με αναπηρία.
Ειδικότερα:

1.Νόμος 2643/98 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»
2.Γνωμοδότηση 545/2006 του Ν.Σ.Κ. (30-11-2006) με θέμα «αν οι διατάξεις του 2643/98 τυγχάνουν εφαρμογής στις προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών» απεφάνθη αρνητικά.
3.Να σημειωθεί εδώ και πως σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. κρίνεται ορθό ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες (πολύτεκνοι) να διορίζονται άμεσα και κατά προτεραιότητα στην εκπαίδευση, άλλες κοινωνικές κατηγορίες να προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών (σκλήρυνση κατά πλάκας, δρεπανοκυτταρική αναιμία) και τέλος άλλες, όπως οι τρίτεκνοι να προτάσσονται σε ποσοστό 20% στις προσλήψεις αναπληρωτών ωρομισθίων σε γενική και ειδική εκπαίδευση και ΤΑΔ. Η γνωμοδότηση αυτή ήταν ανισότιμη ως προς τα ΑμΕΑ και τους γονείς παιδιών με αναπηρία.

4.Νόμος 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τον οποίο οι γονείς ΑμΕΑ έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στον πίνακα Β’ της Ειδικής Αγωγής (μόνο εκεί) χωρίς ουσιαστικά κανένα αντίκρισμα, αφού αρκετές ειδικότητες στον πίνακα αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο δεδομένου ότι δεν απορροφούνται ως αναπληρωτές σχεδόν ποτέ.

Κυρία υπουργέ,
Ο Νομοθέτης αναγνωρίζει ως μια ευπαθή κοινωνική κατηγορία τους γονείς παιδιών με Αναπηρία, τους εγγράφει στον πίνακα Β’ της Ειδικής Αγωγής αλλά δεν τους αναγνωρίζει τόσο «ευπαθή κοινωνική κατηγορία» όσο τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους.

Οι γονείς αυτοί οφείλουν διαρκή και ειδική μέριμνα και περίθαλψη για τα παιδιά τους, που ισοβίως χρειάζονται την συμπαράσταση και στήριξη των γονέων τους.
Με δεδομένα τα στοιχεία των οικονομικών απαιτήσεων, του ψυχικού και σωματικού μόχθου των γονέων και την εκ των πραγμάτων αδυναμία τους να διεκδικήσουν ισότιμα εργασία λόγω των ειδικών συνθηκών,
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
-Προτίθεται να εφαρμόσει τα όσα προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (Αρ.ΦΕΚ 138-Τεύχος Α’), προκειμένου οι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να διορίζονται σε θέσεις Εκπαιδευτικών των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Κωνσταντίνος Γ. Κουκοδήμος