Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Μείωση κατά 2,3%

Μείωση κατά 2,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και μείωση κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο παρουσίασε το ελληνικό ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2000) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010.
Η πτώση των επενδύσεων καθώς και η σημαντική μείωση της δημόσιας κατανάλωσης συνέβαλαν στη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης.Αντίθετα θετική συμβολή στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ είχε η βελτίωση που παρατηρήθηκε στο εμπορικό ισοζύγιο.