Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Δεν επιβάλλεται αναδρομικά φόρος για τους ημιυπαίθριους χώρους

Δεν επιβάλλεται αναδρομικά φόρος για τους ημιυπαίθριους χώρους, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, είτε αυτοί έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στη ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος, είτε ακόμη κι αν πρόκειται για εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου.

Αυτό διευκρινίζεται με εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, στην οποία αναφέρεται και η σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με τη γνωμοδότηση αυτή "έγινε δεκτό ότι κρίσιμος χρόνος για τη διαπίστωση διαμόρφωσης ημιυπαίθριου ή βοηθητικού χώρου σε χώρο κύριας χρήσης είναι ο χρόνος φορολογίας, δηλαδή ο χρόνος σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου (αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής) ή ο χρόνος θανάτου.
Κατά συνέπεια, δεν είναι σύννομη η επιβολή φόρου σε περίπτωση διαμόρφωσης ημιυπαίθριου ή βοηθητικού χώρου σε κλειστό χώρο ή χώρο κύριας χρήσης σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου φορολογίας".

***ΚΑΛΑ ..ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ΤΩΡΑ..!!!