Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

169 εκ ευρω


ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
"Στα τριάμισι χρόνια της διοίκησής μας πετύχαμε την εξυγίανση του δήμου. Παράλληλα τα κονδύλια που «φέραμε» στο δήμο Κατερίνης, ξεπερνουν τα 169 εκ ευρώ..
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2007 – 2010 υλοποιείται σταδιακά και αποτελεί οδηγό νέων έργων, μελετών και προμηθειών, που ξεπερνούν συνολικά τα 43.000.000 ευρώ.
Ενδεικτικά σας αναφέρω μεγάλα έργα υποδομής που υλοποιήσαμε και υλοποιούμε :

• το μεγαλύτερο έργο αγροτικής ανάπτυξης στην Κ. Μακεδονία για το Δήμο Κατερίνης το οποίο περιλαμβάνει αρδευτικά δίκτυα και αγροτική οδοποιία ύψους 21.000.000 ευρώ.

Την επέκταση του ΧΥΤΑ 3.800.000 ευρώ.

Έργα αποχέτευσης στην Κατερίνη και τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου, 11.000.000 ευρώ.

Αναβάθμιση του παλιού και κατασκευή νέου βιολογικού καθαρισμού, ύψους 8.816.260 ευρώ .

Έργα ύδρευσης ύψους 7.000.000 ευρώ

Επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, ύψους 2.500.000 ευρώ.

Έχουμε πετύχει πολύ σημαντικό έργο στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στις νέες τεχνολογίες, στην παιδεία και την κοινωνική πρόνοια.

Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι στις 16 Σεπτεμβρίου 2010 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κατερίνης.

Ένα έργο τεράστιας σημασίας. Όσες εκτάσεις έχει ο Δήμος, εντάσσονται στο σχέδιο πόλης. Δίνουμε υπεραξίες σε 2,5 χιλιάδες στρέμματα δημοτικής γης, ενώ 1400 στρέμματα μπαίνουν στο σχέδιο πόλης. Από αυτά 200 στρέμματα θα δοθούν ως αποζημιώσεις στους ανθρώπους στους οποίους οφείλουμε. Αυτές είναι λύσεις οριστικές που παράλληλα δίνουν ένα τεράστιο πλούτο στην πόλη μας ως υπεραξίες".


ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: 

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ,να βάλουμε νέες βάσεις και γερά θεμέλια για να οικοδομήσουμε το νέο μεγάλο Δήμο Κατερίνης».