Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εξάωρη δοκιμασία

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-07-11 ήταν εξάωρη. Τελείωσε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θα μπορούσε να κρατήσει δύο ώρες αν η Δημοτική αρχή ήταν προετοιμασμένη κατάλληλα και δεν προκαλούσε μια απερίγραπτη αναταραχή, κυρίως στους πολιτιστικούς Συλλόγους. Μια αναταραχή που δεν θα υπήρχε αν είχε γίνει ένας ετήσιος προγραμματισμός Δημοτικών εκδηλώσεων και πέραν αυτού μια κατανομή επιχορηγήσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, στους πολιτιστικούς φορείς με συγκεκριμένα κριτήρια (πληθυσμός, δραστηριότητα κ.λπ.).

Αντ’ αυτού το Συμβούλιο ασχολείται με τα αιτήματα κάθε συλλόγου ξεχωριστά χωρίς αρχές και χωρίς εισήγηση. Επίσης υπάρχει στη Δημοτική αρχή μια σύγχυση για το ρόλο και τις δραστηριότητες των πολιτιστικών δομών του Δήμου και αυτών των συλλόγων. Θεωρεί λοιπόν ότι το Φεστιβάλ Βόρειας Πιερίας και Φιλαρμονικών που διοργανώνει ο Δήμος, είναι εκδηλώσεις της Δ.Ε. Αιγινίου και αρνείται επιχορήγηση των εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων ενώ αντίθετα επιχορηγεί για αντίστοιχες εκδηλώσεις συλλόγους των άλλων οικισμών (με όριο τις 5.000 € ανά Δ.Ε.).

Την εισήγηση για τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς επιχείρησης την έκανε ο κ. Ζησόπουλος (λογιστής – εξωτερικός συνεργάτης) και ο πρόεδρος άκουγε και αυτός. Δεν έγινε αντιληπτό απ’ ότι φαίνεται ότι άλλο είναι η λογιστική παρακολούθηση (για την οποία ξοδεύουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ ενώ μπορούν να την κάνουν υπάλληλοι) και άλλο η παρουσίαση του προγραμματισμού δράσης που είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πίσω από αυτό το φαινόμενο βέβαια κρύβεται η ευκολία, η αδράνεια και η εσφαλμένη αντίληψη για το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας της δημοτικής αρχής και των επιμέρους διοικητικών συμβουλίων του Δήμου.

Και ενώ όλη η Ευρώπη ανακυκλώνει το 90% των απορριμμάτων εδώ ψάχνουν για ….σταθμό μεταφόρτωσης. Η πρόταση για οργάνωση – διεύρυνση της ανακύκλωσης ούτε συζητήθηκε, ούτε έγινε κατανοητή. Μάλιστα ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς δήλωσε ότι «υπάρχει πρόγραμμα ανακύκλωσης» αγνοώντας (;) ότι οι κάδοι είναι ελάχιστοι, ο κόσμος ανενημέρωτος και ότι το ποσοστό ανακύκλωσης στο δήμο μας βρίσκεται στο πολύ χαμηλό επίπεδο του 5-10%.

Επίσης αποφασίστηκε (ομόφωνα) η συμμετοχή στην «Αναπτυξιακή Ολύμπου» η οποία έχει στόχο την ίδρυση «Πανεπιστημίου Μυθολογίας». Μια θολή, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση πρόταση που πέραν του ότι προβληματίζει για τη σκοπιμότητά της, υπάρχουν ενστάσεις και για τη νομιμότητα μιας τέτοιας δράσης. Και φυσικά θα πρέπει να κατατεθεί και ένα σημαντικό ποσό για τη συμμετοχή μας.

Τέλος, στο «Διαύγεια» διαβάσαμε κάτι που μας έλυσε την απορία, όταν βλέπαμε κάποιους να βάφουν αδιακρίτως κράσπεδα, δέντρα και κολόνες ΔΕΗ στο Αιγίνιο. Διατέθηκε για αυτό ποσόν 3.000 € σε εργολάβο που δεν είδαμε πουθενά.

Κι όλα αυτά εν μέσω μιας απερίγραπτης διαρκούς γκρίνιας για οικονομική στενότητα και δύσκολους καιρούς.

Αιγίνιο 02 – 08 – 2011

Για την Σ.Ε.

Γ. Γεωργιάδης

Χ. Μπίτσης

Α. Νταγλιούδη

Χρ. Πρασκίδη