Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τοπικές – Δημοτικές Κοινότητες σε πλήρη απαξίωση

Οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (Δ – Τ. Κ.) είναι κατά την Νομοθεσία γνωμοδοτικά όργανα προς το Δημοτικό Συμβούλιο που έχουν θεσμικό δικαίωμα ψήφου στο ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο των Δήμων για ζητήματα του οικισμού τους. Επί πλέον είναι φορέας ενασχόλησης με τις τοπικές υποθέσεις που βρίσκεται κοντά στον Δημότη. Άρα ο απλός πολίτης έχει την δυνατότητα καθημερινά να προτείνει, να συζητά, να διεκδικεί. Αυτό σημαίνει ότι οι Δ – Τ. Κ. είναι εν δυνάμει όργανα Δημοκρατίας που δίνουν ευκαιρία καθημερινής συμμετοχής στους δημότες.

Όλα αυτά όμως είναι «εν δυνάμει». Γιατί στον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού υπολειτουργούν και είναι απολύτως απαξιωμένα από την Δημοτική Αρχή. Τα θεωρεί ως «συμπληρώματα» και ως περίπου «συλλόγους» που μπορούν να βοηθήσουν σε πολιτιστικά, καθαριότητα κλπ. Απόδειξη είναι ότι παρά την σαφή νομική υποχρέωση, στους επτά μήνες του 2011 από τις 14 Δ – Τ.Κ. μόνο μία (Αιγινίου) δημοσίευσε στην Δημοτική ιστοσελίδα 2 προσκλήσεις συνεδρίασης. Πρέπει να συνεδριάζουν τουλάχιστον 1 φορά το μήνα άρα έπρεπε να γίνουν τουλάχιστον 98 συνεδριάσεις. Που είναι οι άλλες…. 96; Και αν έγιναν κάποιες. γιατί δεν δημοσιεύτηκαν;

Εμείς προτείνουμε λοιπόν σοβαρές, ευρέως δημοσιευμένες, με συμμετοχή πολιτών συνεδριάσεις, με συζήτηση και αποφάσεις, για κάθε τι που αφορά τον κάθε οικισμό. Ο πρόεδρος πρέπει να έχει εισήγηση για κάθε θέμα που θα αποστέλλεται έγκαιρα στους Συμβούλους και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα με την πρόσκληση. Η Τ – ΔΚ θα πρέπει να έχει επεξεργασμένο αναπτυξιακό σχέδιο οικισμού με το σύνολο των αναγκών και προοπτικών που θα το επικαιροποιεί και θα διεκδικείται η υλοποίησή του. Θα γίνεται τουλάχιστον μια ετήσια Λαϊκή Συνέλευση με τήρηση πρακτικών που θα συζητιούνται τα πάντα, θα καταγράφονται και θα λαμβάνονται αποφάσεις. Στο Δημοτικό Συμβούλιο επίσης να μην συζητείται τίποτε για οικισμό χωρίς γνώμη της οικίας Δ – Τ.Κ. (κάτι που δεν γίνεται τώρα).

Συνολικά θεωρούμε τις Δ – Τ.Κ. όργανα Δημοκρατίας και καθημερινής λειτουργίας όπως οι πρώην Κοινότητες. Θα πρέπει να καθοριστούν από το Δ.Σ. οι μέγιστες κατά το νόμο αρμοδιότητες και να δίνουν την εικόνα της δημιουργικής καθημερινής δουλειάς.

Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει η πολιτική αντίληψη της Δημοτικής αρχής ότι τμήμα έστω της «εξουσίας» της εκχωρείται στις Τ – Δ.Κ. και στους πολίτες, ώστε να βρίσκει έδαφος η θέληση και η διάθεση της συμμετοχής του κόσμου.

Η παράταξή μας έχει αυτή την αντίληψη και θα αγωνιστεί για την διεύρυνση της Δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου και των οργάνων του.

Αιγίνιο 20 – 08 – 2011

Για την Σ.Ε.

Μ. Κασαπίδης

Χ. Μπίτσης

Α. Νταγλιούδη

Χρ. Πρασκίδη