Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

οι πολίτες δείχνουν να έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο Θεό, μιας και από τους «επί γης ηγέτες» είδαμε και πάθαμε…