Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011


ΕΡΑΝΟΣ "ΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΧΑΜΑΜ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ"Πλήγμα αναμένεται να υποστούν όσοι επισκέπτονται το γυμναστήριο της Βουλής
και αυτό διότι λόγω των αρνητικών δημοσιευμάτων
ο κ. Πετσάλνικος σκέπτεται σοβαρά να καταργήσει διάφορα προγράμματα