Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη µου


Την επόμενη δεκαετία ίσως θα έχουμε την ίδια φάρσα με αυτούς που έθεσαν τη χώρα στην κατοχή του ΔΝΤ και της τρόικας και πούλησαν τα CDS…