Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Ο ΓΑΜΟΣ ΕΓΙΝΕ..


Η Ντόρα ανέστειλε τη λειτουργία του κόμματος της και κατεβαίνει από κοινού με τον Αντώνη στις εκλογές της 17ης Ιουνίου με σκοπό να λάβουν ως δώρο γάμου τις 50 έδρες.