Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Τη συναίνεσή του συνεισέφερε ο Φώτης Κουβέλης στη σύσκεψη των τριών αρχηγών ως προς τις βασικές κατευθύνσεις των μέτρων για τη διετία 2012 - 2014, δεδομένου ότι η εξειδί­κευση των μέτρων θα επέλθει κατόπιν της συνάντησης με την τρόικα.